click on image to enlarge

Athena Noctua

Athena Noctua

Size: 35.75" x 48"

Sleep Perchance to Dream

Sleep Perchance to Dream

Pastel Drawing Size: 28.5" x 47.5" Frame Size: 31.5" x 50.5"

Viking One

Viking One

Charcoal Drawing

Viking Two

Viking Two

Charcoal Drawing

After the Ride

After the Ride

Charcoal Drawing

Featherman

Featherman

Charcoal Drawing

Nick and Olivia

Nick and Olivia

Charcoal Drawing

Mobile

Mobile

Charcoal Drawing

Sore (detail)

Sore (detail)

Charcoal Drawing

Soren

Soren

Charcoal Drawing

A Look

A Look

Charcoal Drawing

Nick

Nick

Charcoal Drawing

Coffee Boy

Coffee Boy

Charcoal Drawing

Weekend Warrior

Weekend Warrior

Charcoal Drawing

Nick 4 Poses

Nick 4 Poses

Charcoal Drawing

Sao Paulo Series

Sao Paulo Series

Charcoal Drawing

Sao Paulo Series

Sao Paulo Series

Charcoal Drawing

Figure Abstract

Figure Abstract

Charcoal Drawing

Curmudgeon

Curmudgeon

Charcoal Drawing

Copyright © 2014 Karen Sorensen All Rights Reserved

karen sorensen